VÍCTOR  FRAILE  DIANA

A   d   v   o   c   a   t   s     &      A   s   e   s   o   r   sCastellà | Català | FrancŔs | AnglŔs

SERVEIS - Empresses

 • Dret societari (creació, dissolució, operacions reestructuració, juntes, acords socials, responsabilitat).

 • Dret fiscal (gestió de tot tipus d'impostos i escrits d'al · legacions i recursos)

 • Planificació fiscal (reestructuració financera i anàlisi financer i econòmic de l'empresa)

 • Comptabilitat (portar la comptabilitat)

 • Contrataciˇ

 • Dret concursal y mediaciˇ.

 • Assistencia en qualsevol tipus de procedimient judicial

 • Gestió de nòmines i seguretat social i assistència jurídica en CMAC i procediment laboral, inclosos ETS)

 • Dret immobiliari i registral

 • Negociació i defensa dels interessos amb relació a productes i derivats bancaris

SERVEIS - Particulars

 • Dret de família

 • dret successori

 • Donacions

 • Contractes i pactes de qualsevol tipus

 • Declaració de renda i qualsevol consulta relacionada amb la mateixa

 • Dret immobiliari i registral

 • Negociació i defensa dels interessos amb relació a productes i derivats bancaris

 • Jubilaciˇ

SERVEIS - Asseguranšes

  Així mateix, podem oferir-li qualsevol tipus de producte de la Companyia Allianz, entre d'altres:

 • Assegurança d'auto, ciclomotor, motocicleta, vehicles comercials i altres vehicles

 • Assegurança de responsabilitat civil del negoci

 • Assegurança multirisc comerç

 • Assegurança de la llar

 • Productes d'estalvi (vida, salut, etc.)